Divadelný bonbónik

Ukážky z divadelných hier

Čím je situácia, v ktorej sa nachádzame zložitejšia, tým kreatívnejší sa stávame pri ceste za našimi snami!  

-Simea-

O nás

Sme občianske združenie Trikvetra. Našimi projektmi podporujeme kreativitu našich detí , ako i tvorivého ducha dospelých. Podieľame sa na realizácii mestských záhradiek. Podporujeme umelcov v duševnej tvorivej činnosti.

Myšlienka

V rámci jedného z našich projektov s názvom Tvoriwo sme sa rozhodli podporiť divadelných nadšencov a amatérskych autorov divadelných hier.

Nadchla nás myšlienka dať priestor tým, ktorí sú ochotní vtisnúť úsmev do našich vážnych tvári a priniesť trocha úľavy v v časoch, ktoré sú skúškou pre všetkých.

Radi by sme naše nadšenie preniesli i na VÁS.

Napísať divadelnú hru, nájsť hercov a priestory sa nezaobíde bez lásky k umeniu, nadšenia pre vec a, samozrejme, ani bez financií. Čo sa pre malú skupinku nadšencov môže javiť ako nedosiahnuteľná suma, je pre veľkú skupinu podporovateľov a potencionálnych divákov dobrou investíciou do zaujímavej myšlienky a príjemne stráveného času na predstavení, ktoré i vďaka ich pomoci uzrelo svetlo sveta.    

Ako nato: 

Krok č.1:

Oslovenie autora s láskou k písaniu a odvahou prekonávať vlastné ego pri finalizácii diela.     

Krok č.2: 

Vytvorenie "ochutnávky" v podobe krátkeho videa, ktoré nám dovolí nahliadnuť do príbehu. 

Krok č.3: 

Získanie štartovacieho balíčka.

 Krok č.4:

Oslovenie divadelných nadšencov v záujme spolupráce.

Krok č.5:

Výberové kolo zamerané na obsadenie postavy z divadelnej hry. Vyberať sa bude spomedzi podporovateľov, ktorí prispeli peniažkami na štartovací balíček.

Zaradenie do výberového kola nie je automatické! Definitívne bude až po prejavení záujmu podporovateľa o účasť v divadelnom predstavení.

Krok č.6:

Vzájomná spolupráca s autorom divadelnej hry a s divadelnými nadšencami až do odpremiérovania divadelnej hry.

Krok č.7:

Vytvorenie spomienkového medailónika zo záberov získaných počas nácvikov a premiéry.

Krok č.8:

Získanie noviniek o tom, ako sa hre darí s reprízami.

Krok č.9:

Nový autor, nová hra, a spolupráca s divadelnými nadšencami . :-)

Predstavujeme vám prvý bonbónik:

Prvý príbeh "Rázcestie čias" zachytáva cyklus našej planéty od súčasnosti - keď má človek pocit, že je na vrchole potravinového reťazca - cez možnosť, čo sa môže udiať, keď na jeho rebríčku klesne - až po pochopenie, že všetko má svoj koniec. Na túto zmenu je potrebné sa pripraviť. Zmena v hre sa týka predovšetkým spôsobu zmýšľania, prevzatých vzorcov správania či už od rodičov, spolužiakov, učiteľov, kamarátov. Zmena v živote poskytuje priestor získať nad vecami nadhľad a zároveň možnosť pristupovať k určitým situáciám inak, než sme boli navyknutí predtým ...

Vaša podpora je u nás vítaná!

© 2021 Občianske združenie Trikvetra. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!